Choć oszczędna w środkach, jednak niezwykle głęboka w wyrazie muzyka Mariano Garau dostarcza niezwykłych przeżyć i potrafi przenieść słuchacza w inną rzeczywistość – świat pełen blasku, pokoju i dobra. Znakomite wyczucie chóru, jego możliwości barwowych w połączeniu z osobistą wiarą i wrażliwością kompozytora na piękno stają się punktem wyjścia do działań, których efektem są powstałe kompozycje. Każdy z kilkunastu utworów kompozytora, jaki miałem przyjemność wykonywać, był dla mnie (a w moim odczuciu również dla śpiewaków chóru) nie tylko źródłem satysfakcji, ale też wzruszeń i refleksji.

Estremamente profonda nell’espressione, la musica di Mariano Garau offre esperienze straordinarie ed è in grado di trasferire l’ascoltatore in una realtà diversa: un mondo pieno di splendore, pace e bontà. Il grande senso del coro, le sue possibilità tonali, unite alla fede personale del compositore e alla sensibilità per la bellezza, diventano il punto di   partenza per attività, il cui risultato sono le composizioni. Ciascuno della decina di brani del compositore che ho avuto il piacere di eseguire è stato per me (e secondo me anche per i cantanti del coro) non solo motivo di soddisfazione, ma anche di emozione e riflessione.

Jarosław Wolanin

Maestro Direttore del “Chór Filharmonii Śląskiej” (Polonia)