Choć oszczędna w środkach, jednak niezwykle głęboka w wyrazie muzyka Mariano Garau dostarcza niezwykłych przeżyć i potrafi przenieść słuchacza w inną rzeczywistość - świat pełen blasku, pokoju i dobra. Znakomite wyczucie chóru, jego możliwości barwowych w połączeniu z osobistą wiarą i wrażliwością kompozytora na piękno stają się punktem wyjścia do działań, których efektem są powstałe kompozycje. Każdy z kilkunastu utworów kompozytora, jaki miałem przyjemność wykonywać, był dla mnie (a w moim odczuciu również dla śpiewaków chóru) nie tylko źródłem satysfakcji, ale też wzruszeń i refleksji.

De gran profundidad expresiva, la música de Mariano Garau ofrece experiencias extraordinarias y es capaz de trasladar al oyente a una realidad diferente: un mundo lleno de esplendor, paz y bondad. El gran sentido del coro, sus posibilidades tonales, combinadas con la fe personal del compositor y su sensibilidad por la belleza, se convierten en el punto de partida de las actividades, cuyo resultado son las composiciones. Cada una de las diez piezas del compositor que tuve el placer de interpretar fue para mí (y en mi opinión también para los cantantes del coro) no sólo una fuente de satisfacción, sino también de emoción y reflexión.

Jarosław Wolanin

Maestro director del "Chór Filharmonii Śląskiej" (Polonia)