Choć oszczędna w środkach, jednak niezwykle głęboka w wyrazie muzyka Mariano Garau dostarcza niezwykłych przeżyć i potrafi przenieść słuchacza w inną rzeczywistość - świat pełen blasku, pokoju i dobra. Znakomite wyczucie chóru, jego możliwości barwowych w połączeniu z osobistą wiarą i wrażliwością kompozytora na piękno stają się punktem wyjścia do działań, których efektem są powstałe kompozycje. Każdy z kilkunastu utworów kompozytora, jaki miałem przyjemność wykonywać, był dla mnie (a w moim odczuciu również dla śpiewaków chóru) nie tylko źródłem satysfakcji, ale też wzruszeń i refleksji.

Extremely deep in expression, Mariano Garau's music offers extraordinary experiences and is able to transfer the listener into a different reality: a world full of splendour, peace and goodness. The great sense of the choir, its tonal possibilities, combined with the composer's personal faith and sensitivity for beauty, become the starting point for activities, the result of which are the compositions. Each of the composer's ten or so pieces that I had the pleasure of performing was for me (and in my opinion also for the choir singers) not only a source of satisfaction, but also of emotion and reflection.

Jarosław Wolanin

Master Conductor of the 'Chór Filharmonii Śląskiej' (Poland)