Choć oszczędna w środkach, jednak niezwykle głęboka wyrazie muzyka Mariano Garau dostarcza niezwykłych przeżyć i potrafi przenieść słuchacza w inną rzeczywistość - świat pełen blasku, pokoju i dobra. Znakomite wyczucie chóru, jego możliwości barwowych w połączeniu z osobistą wiarą i wrażliwością kompozytora na piękno stają się punktem wyjścia do działań, których efektem są powstałe kompozycje. Każdy z kilkunastu utworów kompozytora, jaki miałem przyjemność wykonywać, był dla mnie (a w moim odczuciu również dla śpiewaków chóru) nie tylko źródłem satysfakcji, ale też wzruszeń i refleksji.

Extrêmement profonde dans son expression, la musique de Mariano Garau offre des expériences extraordinaires et est capable de transférer l'auditeur dans une réalité différente : un monde plein de splendeur, de paix et de bonté. Le grand sens du chœur, ses possibilités tonales, combinés à la foi personnelle du compositeur et à sa sensibilité pour la beauté, deviennent le point de départ d'activités dont le résultat sont les compositions. Chacune des quelque dix pièces du compositeur que j'ai eu le plaisir d'interpréter a été pour moi (et à mon avis aussi pour les choristes) non seulement une source de satisfaction, mais aussi d'émotion et de réflexion.

Jarosław Wolanin

Chef d'orchestre principal du "Chór Filharmonii Śląskiej" (Pologne)